06-44696444 of 06-14873521
info@dierenvoedselbankmaarssen.nl

Over ons | ANBI Stichting

Het doel van de Dierenvoedselbank bestaat om zoveel mogelijk mensen te kunnen ondersteunen met diervoeding, zodat zij huisdieren kunnen blijven houden. Ook kunnen wij baasjes eventueel helpen met andere spullen, die nodig zijn voor de huisdieren (denk aan manden, riemen, voerbakken). Om in aanmerking te kunnen komen voor hulp, moet men aangemeld zijn bij de Voedselbank Stichtse Vecht. 

Er zijn vele omstandigheden waardoor mensen in de schulden/problemen kunnen komen. Daarom is het heel belangrijk, dat mensen een beroep kunnen doen bij de Dierenvoedselbank Maarssen. Elke week op vrijdag hebben wij een uitgifte waar de mensen langs kunnen komen om diervoeding te halen. 

Wij proberen om de mensen voor een week diervoeding mee te geven mits het voorradig is. Juist deze mensen hebben in moeilijke tijden zoveel liefde van hun huisdieren nodig! Daarom zijn wij er!!  Door de mensen te voorzien van dierenbenodigdheden en eventueel bemiddeling bij Dierenarts , Dierenambulance, trimmer enz..

Al onze werkzaamheden voor Stichting door ons allemaal op vrijwillige basis en daarom zijn we afhankelijk van donaties en sponsoring.  Op dit moment worden wij door lokale dierenzaken gesponsord en door particulieren. 

Dierenvoedselbank Maarssen heeft de zogenoemde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De onderstaande gegevens hebben betrekking op het voornoemde. Binnenkort meer informatie hierover op deze pagina.

Statutair: Stichting Dierenvoedselbank Maarssen
Aanduiding: Dierenvoedselbank Maarssen

Doelstelling:
het ondersteunen van eigenaren van huisdieren bij het behouden van hun huisdieren, indien de eigenaren onder een bepaald bestaansminimum leven.

Voorzitter: Angelique Holweg
Penningmeester: Martin van Haastrecht
Secretaresse: Jacqueline Schipper Mattu

    Beloning De bovenstaande 3 bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte noodzakelijke kosten. Er zijn geen personen in loondienst werkzaam binnen de vereniging.

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit

  • Ophalen van dierenvoedsel bij dierenzaken en particulieren die deze goederen hebben ingezameld en welke gratis zijn gedoneerd
  • Het aanschaffen van voedsel en materialen welke uitsluitend worden gebruikt voor de Dierenvoedselbank
  • Het maken (digitale) communicatiemiddelen en reclame middels (social) media
  • Het onderhouden van de website, Facebook en Instagram
  • Het onderhouden van contacten met andere dierenvoedselbanken en organisaties die zich inzetten voor het welzijn van dieren
  • De uitgifte van dierenvoedsel op dezelfde locatie als waar de voedselbank is gevestigd

Bloemstede 3 (bezoekadres)
3608TK Maarssen

Angelique Holweg: 06 14873521

Jacqueline Schipper Mattu: 06 31328236

www.DierenVoedselbankMaarssen.nl
info@dierenvoedselbankmaarssen.nl

Contactformulier

KvK-nummer: 75724189
Ingeschreven: 01-09-2019
SBI-code: 88999 – Overig maatschappelijk advies
RSIN: 860375213
Bank: NL86 ABNA 0115 9152 73

Stichting Dierenvoedselbank Maarssen heeft geen winstoogmerk. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen wordt vermogen aangehouden. Donaties en giften zijn zowel in de vorm van dierenvoedsel als in de vorm van geld. Voedseldonaties worden veelal afgegeven bij lokale dierenzaken en worden ook afgehaald bij particulieren thuis.

De Stichting Dierenvoedselbank ontvangt regelmatig financiële donaties op een speciale bankrekening van de penningmeester van de Stichting. Jaarlijks wordt volledig verantwoording afgelegd over de ontvangsten en de bestedingen van de gelden. Hiervoor zal een resultatenrekening en een balans worden opgesteld. Dit kan echter ook tussentijds indien daarover vragen worden gesteld door betrokkenen of overheidsinstanties. Het doel is dat alle gelden ten alle tijden 100% verantwoord kunnen worden.

anbi

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze worden alleen gebruikt ter verbetering van de website. Uiteraard houden ook wij ons netjes aan de Europese AVG regels. Wanneer je bebruik maakt van deze website, ga je akkoord met ons privacybeleid.   Meer info